‘App je even tijd?’ Over hoe Pensioenfonds PGB communiceert met jongeren

Voor veel jongeren (buiten de sector) is pensioen een ver van-mijn-bed-show. Ze zijn er nog lang niet mee bezig. Daarom zijn ze ook ondervertegenwoordigd in onderzoeken die worden uitgevoerd door pensioenfondsen, zoals het risicobereidheidsonderzoek. Dat is jammer, want de mening van de jongeren heb je juist nodig om als pensioenfondsbestuur beslissingen te nemen voor de lange termijn. Maar hoe kom je op een laagdrempelige manier met jongeren in contact? Zo ontstond het idee voor een pilot waarin de voorzitter van Pensioenfonds PGB, Jochem Dijckmeester, jongeren rechtstreeks via WhatsApp om hun mening vraagt. Zo betrekt Pensioenfonds PGB jongere deelnemers actiever bij besluitvorming van het bestuur.

We hebben jongere deelnemers benaderd en stelden ze de vraag of ze maandelijks met ons (het bestuur van Pensioenfonds PGB) mee willen denken. Op dit moment bestaat de groep van deze pilot uit een kleine 40 enthousiaste deelnemers, allen jonger dan 35 jaar.

De deelnemers in de pilotgroep krijgen via WhatsApp vragen toegestuurd over onderwerpen die spelen bij het bestuur van het pensioenfonds. We proberen hierbij concrete vragen te stellen die prikkelend zijn voor jongeren. Zoals bijvoorbeeld:

“Mag PGB investeren in fossiele brandstoffen?”
 of   
“Wat vind je van een toeslagverlening (indexatie) dit jaar?”

De antwoorden – en vooral vragen die wij terugkrijgen zijn verrassend: “Mijn moeder werkt bij Shell dus ik ben een beetje bevooroordeeld over fossiele brandstoffen”
of
“Welke keuzes heb ik om te besluiten over mijn pensioen? Voor mij voelt het als een ‘take-it-or-leave-it’ oplossing.”

We zijn door een van de deelnemers van de pilot benaderd om bij haar bedrijf een presentatie te houden voor de jongerenvereniging binnen dat bedrijf. Deze interactieve presentatie richtte zich op het pensioenbewustzijn van jongeren (en dus minder op hun eigen regeling). Dat gaf verrassende resultaten en bood een manier om rechtstreeks te discussiëren over wat jongeren belangrijk vinden. Dat was voor ons leuk om te doen en heel goed om te zien dat de deelnemers in onze pilot ons ook weten te vinden.

“Met deze pilot doen we ervaring op met een laagdrempelige persoonlijke aanpak, specifiek gericht op jongeren. Tot nu toe ben ik onder de indruk van de antwoorden en de bereidheid om mee te denken. Persoonlijk leer ik hier heel veel van,’’ aldus Jochem.

Pensioen alleen voor ouderen? Dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het onderwerp “pensioen” leeft wél bij de jongeren, blijkt uit deze pilot. Veel jongeren denken graag mee. We merken dat jongeren ook erg zoeken naar duidelijkheid over hun pensioen (en de zekerheid daarvan). Ook denken ze graag mee over duurzaam beleggen. Want de jongeren van nu zijn, meer dan ouderen, bezig met waar hun premies in belegd worden.

Activiteiten

Nieuwsbrief

Blijft op de hoogte van onze activiteiten, events en meer:

To top