Jongerenparticipatie in de wereld van pensioenen

Stel je gaat naar de kroeg of een verjaardag en je wilt wat vertellen aan je vrienden over hoe het werk in de pensioensector eruitziet. Standaard reacties die je kunt verwachten: ‘Interessant, maar dat is toch wel een vergrijsde boel?’, ‘Wat houdt dit precies in? Ik heb eigenlijk geen idee wat pensioenfondsen concreet aan het doen zijn’ of ‘Pensioen… daar kijk ik later wel naar, dat is toch nog niet belangrijk voor ons?’.

Misschien heb jij dit vergrijsde en saaie beeld van de pensioenwereld ook. Zonde eigenlijk, want dit is in werkelijkheid helemaal niet het geval. Hoe komt de pensioensector af van dit imago? In de eerste plaats natuurlijk door jonge werknemers te werven en zoveel mogelijk te behouden, maar in de tweede plaats door de dialoog aan te gaan met jongerenorganisaties, zowel binnen als buiten de eigen sector waarin pensioenfondsen actief zijn.

Hoe PME omgaat met jongerenparticipatie
PME staat als pensioenfonds middenin de samenleving. PME beheert de pensioenrechten van ruim 600.000 (oud-)werknemers in de metaal en technologische industrie. Met onze beleggingen proberen we een positieve impact op de maatschappij te behalen waar zoveel mogelijk mensen, zowel jong als oud, profijt van hebben. Maar een stabiel rendement vraagt wel om een stabiele wereld. Daarom vinden we het beperken van klimaatverandering en het bevorderen van de energietransitie van groot belang. Nu én in de verre toekomst. Aangezien dit met name impact zal hebben op de levens van jongere generaties. Hun pensioen is afhankelijk van nu nog zeer lange termijn beleggingsopbrengsten, die naar verwachting kwetsbaar zijn voor klimaatrisico’s. Mede om de visie van jongeren hierbij te betrekken zijn we in gesprek gegaan met de Jonge Klimaatbeweging (JKB). Tijdens dit gesprek zijn verschillende zaken op het gebied van zowel jongerenparticipatie als klimaat besproken.

Het in gesprek zijn en blijven met deze en andere jongerenorganisaties helpt pensioenfondsen te zien wat de jongeren in de maatschappij belangrijk vinden, zowel nu als in de toekomst. Daarom gaat PME ook actief in gesprek met verschillende (jongeren)organisaties uit de eigen achterban om te weten wat er bij hen speelt. Zo wordt er bijvoorbeeld op reguliere basis contact onderhouden met GreenASML en YOUNG!NXP (organisaties van twee Nederlandse werkgevers in de chipindustrie waar veel jongeren in actief zijn), om ervoor te zorgen dat de radar van PME op zoveel mogelijk onderwerpen goed staat afgesteld.

Toekomst
Hoe mooi zou het zijn als de kroeg- en verjaardaggesprekken over jouw werk, mede dankzij het gesprek wat pensioenfondsen voeren met verschillende jongerenorganisaties, veranderen in: ‘Gaaf dat je bij zo’n maatschappelijk betrokken organisatie werkzaam bent’, of ‘Pensioen is inderdaad een belangrijk thema omdat het ook gaat over hoe onze eigen toekomst eruit ziet’. Ik denk dat dit mogelijk is!

Jeroen van Westen
Strateeg verantwoord beleggen bij PME pensioenfonds

Activiteiten

Nieuwsbrief

Blijft op de hoogte van onze activiteiten, events en meer:

To top