Keuzebegeleiding is kansloos zonder jonge pensioenfondsbestuurders

Bekijk bovenstaande afbeelding via deze link

Op vrijdag 8 december vond een interessant debat over het onderwerp keuzebegeleiding plaats, georganiseerd door de Kring van Pensioenspecialisten (KPS). Dit debat in de vorm van een Lagerhuisdebat was een primeur voor KPS. Laat me je meenemen op een korte reis door dit evenement.

Door leden van KPS en andere geïnteresseerde aanwezigen werd er in een middag bedreven gedebatteerd over vier stellingen rondom het onderwerp keuzebegeleiding. De vier stellingen waren:

  1. Vanuit juridisch perspectief gezien, maken we keuzebegeleiding veel groter dan de wet voorschrijft.
  2. Keuzebegeleiding leidt tot een suboptimaal resultaat, dat is goed genoeg.
  3. Keuzebegeleiding is kansloos zonder jonge pensioenfondsbestuurders
  4. Pensioenfondsen kunnen veel leren van de individuele klankbediening door verzekeraars en ppi’s.

Elke stelling werd geïntroduceerd door één of twee sprekers, gevolgd door een levendig debat tussen vijf voorstanders en vijf tegenstanders. Dit allemaal onder leiding van Jannie Benedictus. Saskia de Zwaan stond aan het roer van de jury die uiteindelijk per stelling een debatwinnaar kozen. De debatten leidden tot felle discussies, interessante inzichten en ook pogingen tot verbinding.

De stelling “Keuzebegeleiding is kansloos zonder jonge pensioenfondsbestuurders” werd ingeleid door Alex de Haas, bestuurslid bij JIIP. Hij betoogde dat pensioenfondsen momenteel onvoldoende informatie verstrekken over de consequenties van levenskeuzes op het pensioen. Een voorbeeld uit de praktijk illustreerde dit, waarbij zijn kapper niet op de hoogte was van de pensioengevolgen van zijn besluit om als ZZP’er te werken. Een bestuur met diverse leden, waaronder jongeren, zou beter kunnen inspelen op verschillende levensfasen.

In het daaropvolgende debat werd eerst gesteld dat ervaring essentieel is voor effectief bestuur. De veronderstelling dat niemand onder de 30 de nieuwe pensioenwet volledig begrijpt zal door veel JIIP-leden worden betwist en zo werd dat ook gedaan tijdens het debat. Hoewel er overeenstemming was over het belang van diversiteit in een pensioenfondsbestuur, rees de vraag of elke groep apart vertegenwoordigd moet zijn. Zo zijn er vele assen waarop diversiteit kan worden behaald. Daartegen werd benoemd dat de belevingswereld en keuzemomenten van jonge deelnemers wezenlijk anders zijn dan die van oudere deelnemers en bestuurders. Kan dat door communicatieadviseurs voldoende worden meegenomen of is representatie in het bestuur daarvoor van belang? Na het debat bleek het merendeel van het publiek het eens te zijn met de stelling.

Het debat over deze en de andere drie stellingen is vattend in beeld gebracht door Rooske Eerden en te vinden via deze link. Voor elk debat werd een winnaar geselecteerd, die werd uitgenodigd voor het slotdebat. In het slotdebat kregen deze winnaars de opdracht om in een pitch van éé minuut te reageren op de vraag: “Wat wil je de nieuwe minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen meegeven uit deze discussie?”.

Veel dank aan KPS voor de uitnodiging en de organisatie van dit evenement. Wij kijken terug op een interactieve en interessante middag, waarbij alle aanwezigen werden uitgedaagd om mee te denken over oplossingen.  Meer informatie over KPS en een terugblik op het evenement zijn te vinden via deze link.

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden.

Nieuwsbrief

Blijft op de hoogte van onze activiteiten, events en meer:

To top